partial vacuum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial vacuum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial vacuum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial vacuum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • partial vacuum

  * kỹ thuật

  chân không cục bộ

  hóa học & vật liệu:

  chân không không hoàn toàn

  chân không một phần