partial error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • partial error

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sai lệch từng phần

  điện lạnh:

  sai số riêng phần