partial load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • partial load

  * kinh tế

  chở hàng một phần

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tải trọng cục bộ

  hóa học & vật liệu:

  tải trọng riêng phần