particulars nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particulars nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particulars giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particulars.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • particulars

  * kinh tế

  bản kê khai

  bản trích yếu

  chi tiết

  mẩu tin

  sự kịên