paper tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper tray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paper tray

  * kinh tế

  khay đựng giấy

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bàn xeo giấy

  khay đựng giấy

  khay giấy

  khung xeo giấy