papery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papery.

Từ điển Anh Việt

 • papery

  /'peipəri/

  * tính từ

  như giấy; mỏng như giấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • papery

  thin and paperlike

  papery leaves

  wasps that make nests of papery material

  Similar:

  chartaceous: of or like paper

  Synonyms: paperlike