paperback nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paperback nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paperback giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paperback.

Từ điển Anh Việt

 • paperback

  * danh từ

  sách đóng trên bìa giấy mềm; sách bìa mềm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paperback

  * kinh tế

  sách bỏ túi

  sách thường

  * kỹ thuật

  sách bìa thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet