papering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • papering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự dán (mép) giấy bồi tường

Từ điển Anh Anh - Wordnet