live wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live wire

    * kỹ thuật

    điện:

    dây có điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet