liveried nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liveried nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liveried giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liveried.

Từ điển Anh Việt

 • liveried

  * tính từ

  mặc chế phục (đầy tớ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • liveried

  wearing livery

  liveried footmen stood on the palace steps

  Antonyms: unliveried