liverish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liverish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liverish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liverish.

Từ điển Anh Việt

  • liverish

    /'livəriʃ/

    * tính từ

    mắc bệnh gan, đau gan

    cáu kỉnh, dễ phật ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet