livery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

livery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm livery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của livery.

Từ điển Anh Việt

 • livery

  /'livəri/

  * tính từ

  có màu gan

  mắc bệnh gan, đau gan

  cáu kỉnh, dễ phật ý

  * danh từ

  chế phục (quần áo của người hầu các nhà quyền quý)

  to be in livery: mặc chế phục

  to be out of livery: không mặc chế phục

  livery servant: đầy tớ mặc chế phục

  tư cách hội viên phường hội của Luân-ddôn

  livery company: phường hội của Luân-ddôn

  tiền (để) mua cỏ cho ngựa

  (pháp lý) sự cho chiếm hữu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • livery

  uniform worn by some menservants and chauffeurs

  the care (feeding and stabling) of horses for pay

  Similar:

  delivery: the voluntary transfer of something (title or possession) from one party to another

  Synonyms: legal transfer

  bilious: suffering from or suggesting a liver disorder or gastric distress

  Synonyms: liverish