live axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • live axle

  * kỹ thuật

  trục quay

  trục truyền động

  cơ khí & công trình:

  cầu dẫn động

  hóa học & vật liệu:

  trục đang quay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • live axle

  the axle of a self-propelled vehicle that provides the driving power

  Synonyms: driving axle