liverpool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liverpool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liverpool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liverpool.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • liverpool

    a large city in northwestern England; its port is the country's major outlet for industrial exports

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).