livener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

livener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm livener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của livener.

Từ điển Anh Việt

  • livener

    /'laivnə/

    * danh từ

    người làm hoạt động; người làm náo nhiệt, người làm vui lên; người làm hăng hái; người làm phấn khởi; người khuyến khích cổ v