live part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live part.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live part

    * kỹ thuật

    điện:

    phần (tử) mang điện