liveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liveness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liveness

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tính khoáng đãng

    tính sống động

Từ điển Anh Anh - Wordnet