livelong nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

livelong nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm livelong giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của livelong.

Từ điển Anh Việt

 • livelong

  /'livlɔɳ/

  * tính từ, (thơ ca)

  toàn bộ, toàn thể, trọn vẹn, trọn

  the livelong day: trọn ngày, suốt cả ngày

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • livelong

  (of time) constituting the full extent or duration

  all the livelong day

  Similar:

  orpine: perennial northern temperate plant with toothed leaves and heads of small purplish-white flowers

  Synonyms: orpin, live-forever, Sedum telephium