general zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general zone

    * kỹ thuật

    vùng chung