general case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general case.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • general case

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  trường hợp chung

  trường hợp tổng quát. Chung

  trường tổng quát