generally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generally.

Từ điển Anh Việt

 • generally

  /'dʤenərəli/

  * phó từ

  nói chung, đại thể

  generally speaking: nói chung

  thông thường, theo như lệ thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet