mostly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mostly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mostly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mostly.

Từ điển Anh Việt

  • mostly

    /'moustli/

    * phó từ

    hầu hết, phần lớn; thường là, chủ yếu là

Từ điển Anh Anh - Wordnet