general order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general order

    * kinh tế

    thông báo đưa hàng hóa vào kho hải quan