general plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • general plan

  * kỹ thuật

  bản vẽ quy hoạch chung

  mặt bằng chung

  xây dựng:

  bản vẽ qui hoạch chung

  mặt bằng tổng thể

  cơ khí & công trình:

  bình đồ chung

  mặt bằng bố trí chung