generalizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalizer.

Từ điển Anh Việt

  • generalizer

    /'dʤenərəlaizə/

    * danh từ

    người tổng quát hoá; người khái quát hoá