general pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general pool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general pool

    * kỹ thuật

    vùng chung

    toán & tin:

    vùng tổng quát