general ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general ship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general ship

    * kinh tế

    tàu chở hàng thường

    tàu tạp hóa

    tàu thường