general midi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general midi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general midi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general midi.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general midi

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    MIDI tổng quát