general idea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general idea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general idea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general idea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general idea

    * kỹ thuật

    đại ý