general axiom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general axiom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general axiom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general axiom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general axiom

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiên đề tổng quát