general view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general view.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • general view

  * kỹ thuật

  cảnh bao quát

  tổng quan

  xây dựng:

  dạng toàn cảnh

  dạng tổng quát

  hình vẽ tổng thể

  phối cảnh chung

  toàn cảnh