generalness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalness.

Từ điển Anh Việt

  • generalness

    xem general