g là gì?

g nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm g giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của g.

Từ điển Anh Việt

 • g

  /dʤi: - dʤi:z/

  dʤi:z/

  * danh từ, số nhiều Gs, G's

  g

  (âm nhạc) xon

  g: khoá xon

Từ điển Anh Anh - Wordnet