thousand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thousand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thousand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thousand.

Từ điển Anh Việt

 • thousand

  /'θauzənd/

  * tính từ

  nghìn

  * danh từ

  số một nghìn, một nghìn

  rất nhiều, hàng nghìn

  thousands of people: hàng nghìn người

  a thousand thanks: cảm ơn rất nhiều

  a thousand pardons (apologies): xin lỗi rất nhiều

  a thousand and one

  một nghìn lẻ một, vô số

  to make a thousand and one excuses: hết lời xin lỗi

  one in a thousand

  trong muôn một, nghìn năm có một

 • thousand

  một nghìn (1000)

Từ điển Anh Anh - Wordnet