k là gì?

k nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm k giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của k.

Từ điển Anh Việt

  • k

    /kei/

    * danh từ, số nhiều Ks, K's

    k

Từ điển Anh Anh - Wordnet