ky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ky.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ky

    Similar:

    kentucky: a state in east central United States; a border state during the American Civil War; famous for breeding race horses

    Synonyms: Bluegrass State

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).