chiliad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chiliad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chiliad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chiliad.

Từ điển Anh Việt

  • chiliad

    /'liliæd/

    * danh từ

    nghìn

    nghìn năm

Từ điển Anh Anh - Wordnet