extension spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension spring

    * kỹ thuật

    lò xo kéo