extension joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension joint

    * kỹ thuật

    khe co giãn