extension bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension bend

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khuỷu nối kéo dài

    khuỷu ống nối dài