extension soring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension soring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension soring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension soring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension soring

    * kỹ thuật

    lò xo kéo