extension bent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension bent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension bent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension bent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension bent

    * kỹ thuật

    ống co dãn

    đo lường & điều khiển:

    ống điều chỉnh