extension rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension rod

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thanh co giãn