critical section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • critical section

  * kỹ thuật

  mặt cắt nguy hiểm

  mặt cắt tới hạn

  toán & tin:

  đoạn (chương trình) tới hạn

  phần (chương trình) tới hạn

  xây dựng:

  tiết diện tới hạn