critically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critically.

Từ điển Anh Việt

 • critically

  * phó từ

  chỉ trích, trách cứ

  trầm trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • critically

  in a critical manner

  this must be examined critically

  Antonyms: uncritically