critical defect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical defect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical defect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical defect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • critical defect

  * kinh tế

  khuyết tật nghiêm trọng

  * kỹ thuật

  khuyết tật tới hạn

  sai sót then chốt

  xây dựng:

  độ hụt tới hạn

  điện:

  khuyết tật nghiêm trọng