central park nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central park nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central park giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central park.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • central park

    a large park in Manhattan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).