central gyrus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central gyrus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central gyrus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central gyrus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • central gyrus

    either of two gyri on either side of the central sulcus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).