central drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central drain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống thoát nước trung tâm