central city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central city.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • central city

  * kinh tế

  thành phố trung tâm

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thành phố trung tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet